Oppgaver

1: Alt starter et sted

Alt starter et sted. Vi blir født inn i en familie og tar del i det livet som er skapt der. Etter hvert så kommer alt dette andre; seire og nederlag. Vi opplever en strøm av øyeblikk som til sammen blir et liv.

Ta utgangspunkt i en episode av Datoen, fra NRK og diskuter følgende spørsmål

TRAILER: Datoen sesong 4

  • Hva er det som har formet livet til de menneskene som blir intervjuet. Hva er det som gjorde de til dem de er?
  • Hva handler sosialiseringsprosessen om, og hvordan kan opplevelser være med å forme oss som enkeltpersoner? Trekk inn begreper som sosialiseringsprosess, selvfølelse, roller, rolleforventninger og kultur.
  • Diskuter hvor mye påvirkning vi som enkeltpersoner har på vårt eget liv, og hvor mye som er avhengig av mennesker rundt oss?
  • Snakk med en forelder, besteforelder eller en annen som står deg nær. Snakk om seire og nederlag denne personen har opplevd i sitt liv. Hvilke erfaringer og råd får du med deg til når du skal møte dine egne seire og nederlag?

2: Sosialisering og rolleforventning

Oppgave kommer

3: Sosial kontroll

Sosial kontroll er en del av de sosiale mekanismene i et samfunn. Enkeltmennesker vil alltid være begrenset av de menneskene vi omgir oss med. Men i en del tilfeller er den sosiale kontrollen så omfattende at den er ulovlig. Ta utgangspunkt i teksten om alvorlig sosial kontroll under pandemien, og diskuter følgende problemstillinger.

  • Hvorfor førte pandemien til økt sosial kontroll?
  • Når er den sosiale kontrollen så alvorlig at det blir regnet som ulovlig?

IMDi: Sosial kontroll mot minoritetsjenter har økt under pandemien

4: Identitet

Oppgave kommer