Kapittel 8: Lokaldemokratiet – kommuner og fylkeskommuner

Norge er et langstrakt land, med en ganske liten befolkning. Vi bor spredt i dette landet og vi er delt opp av store avstander, høye fjell og lange fjorder som deler opp landskapet. Dette påvirker hvordan vi organiserer samfunnet vårt. I Norge har vi valgt tre styringsnivåer. På toppen har vi staten som er ansvarlig for hele Norge. På nederste nivå har vi 365 kommuner som er ansvarlig for de tjenestene som må være nær folk. De 11 fylkene vi har i Norge er et mellomnivå mellom stat og kommune. De tar seg av oppgaver som ikke helt er egnet for kommunene, men heller ikke noe staten nødvendigvis trenger å ha ansvar for.

Nøyaktig hvilke oppgaver, stat, fylke og kommune har ansvar for finnes det ikke en fasit for. Det er et politisk spørsmål, og i praksis et spørsmål som politikerne på Stortinget bestemmer over. Så det er greit å huske at selv om vi har kommuner og fylkeskommuner, så ligger den endelige politiske makten hos Stortinget.

Kommunene er det laveste administrative og folkevalgte nivået i Norge og pr. i dag er Norge delt inn i inn i 356 geografiske administrative/politiske områder. Det er stor forskjell i innbyggertallet kommunene imellom. Den minste kommunen er Utsira med 192 innbyggere og den største er Oslo med 697 010 innbyggere (pr. 1. januar 2021).