Kapittel 9: Når valget er over – hvordan påvirke?

Demokrati handler ikke bare om stortingsvalget hvert fjerde år. I et levende demokrati har vi muligheter for å påvirke hver eneste dag. For å gjøre det enklere å forstå forskjellige måter og muligheter vi har til å påvirke, snakker vi gjerne om de fire påvirkningskanalene: valgkanalen, mediekanalen, organisasjonskanalen og aksjonskanalen. Alle disse kanalene handler om påvirkning og derfor også om makt: makt til å få andre til å forandre meninger og makt til å presse politikere til å ta andre valg enn de normalt ville gjort.

Noen av disse påvirkningsmåtene er mer dramatiske enn andre. Det er stor forskjell mellom det langsiktige arbeidet som gjøres i organisasjoner og politiske partier og det mer umiddelbare i en demonstrasjon eller ved sivil ulydighet. Det de har til felles er at det er en del av den utvidede måten å tenke på som deltakelse i et demokrati.

Demonstrasjoner får ofte mye oppmerksomhet. Fra demonstrasjon i mai 2020. «We can't breathe – rettferdighet for George Floyd» i forbindelse med George Floyds dødsfall.