Kapittel 20: Den suverene staten

Stater, eller land, dekker størstedelen av verdens overflate og er lett å kjenne igjen. Statene er på mange måter det naturlige utgangspunktet fordi det er statene som fungerer som byggesteiner i verdenssamfunnet.

Det er stater og statenes ledere som kan ta avgjørelser på vegne av sin egen befolkning, og det er stater som kan samarbeide om de store løsningene på verdens problemer. Hver eneste stat har et eget navn, gjerne en statsleder og et eget flagg og en hovedstad. Med noen unntak er det lett å se hvor én stat slutter og den neste begynner. Det er også lett å finne dem på et verdenskart, og de kan systematiseres på mange måter. Vi kan kategorisere dem geografisk etter verdensdeler eller dele dem inn politisk i demokratier og diktaturer. Det stater også gjerne har til felles, er at de har en befolkning som føler en form for samhold innenfor statens grenser. Det er likevel store variasjoner fra land til land, og ingen land er like. De varierer i størrelse, befolkning og hvor stor innflytelse de har i verden.

Arizona USA: Grensen mellom Mexico og USA, et konfliktfylt område pga. ulovlig innvandring fra Mexico. FOTO: THOMAS NILSSON/VG