Kapittel 12: Sosiale avvik, utenforskap og kriminalitet

Gjennom sosialiseringsprosessen lærer vi hvordan vi skal oppføre oss i ulike situasjoner, og hvilke forventninger som er knyttet til ulike roller. At vi i stor grad følger normer og regler i samfunnet, er viktig for at samfunnet skal fungere. Normene og reglene gir føringer for hva som er akseptabel atferd i et samfunn. Selv om vi har disse forventningene, er det ikke alle som følger dem. For å forklare dette blir gjerne begrepet sosialt avvik brukt. Det vil si en atferd som ikke er akseptabel ut fra samfunnets normer og regler. Et tydelig eksempel her er kriminalitet. Det kan også være mindre alvorlig, som brudd på reglene for skikk og bruk.

Det finnes mange ulike former for kriminalitet.