Kapittel 7: Etter valget hva skjer nå?

Når valget er over begynner neste fase i det norske demokratiet. Nå skal det etableres en regjering som skal styre landet i årene fremover. Hvis et parti har flertall på Stortinget alene er saken ganske grei, da kan de danne regjering uten noen problemer. Nå er det veldig lenge siden det var tilfelle, og i praksis er det grupper av partier som velger å samarbeide for å danne regjering i fellesskap. Slike samarbeid er ikke alltid like lett og det kan ofte være endringer på hvem som samarbeider med hvem i årene frem til neste valg.

En regjering sitter derfor ikke alltid like trygt og det hender at en regjering kan bli tvunget til å gå av i løpet av det vi kaller en stortingsperiode. I noen tilfeller er det også slik at en regjering kan true med å gå av hvis de ikke få flertallet med seg på sine forslag. Da stiller de det som kalles et kabinettforslag, og satser på at ingen andre kombinasjoner av partier klarer å stille et alternativ til regjeringen.

Dette spillet mellom stortinget og regjering er en viktig del av vårt parlamentariske system, og har utgangspunkt i at regjeringen alltid må ha et flertall i stortinget bak seg. Fortalt på en annen måte er det slik at den utøvende makt må ha støtte i den lovgivende makt for å kunne styre landet.

Formålet med å få regjeringsmakt er at det er gjennom regjeringen våre politiske partier har størst makt til å faktisk gjennomføre det politiske prosjektet de har gått til valg på. Det er gjennom stortingsflertall og regjeringsmakt samfunnet vårt faktisk blir endret. Nye skatter og avgifter kommer kanskje til, mens andre fjernes. Nye lover og reguleringer dukker opp, mens andre fjernes. Gradvis endres samfunnet, og etter fire år kommer et nytt valg og kanskje en ny regjering.

Ulike regjeringsalternativer før stortingsvalget høsten 2021.