Kapittel 13: Kulturer i møte med enkeltmennesker

Det å tilegne seg kulturen i et samfunn er en viktig del av sosialiseringsprosessen. For å kunne fungere i et samfunn er det nødvendig å forstå kulturen som preger det. Den kulturen vi lever i, vil i stor grad være med og forme våre holdninger og verdier. Kultur kan forstås som de særtrekkene vi finner i et samfunn. En definisjon er at kultur er det fellesskap av ideer, verdier og normer som et samfunn, det vil si en gruppe mennesker, har, og som de forsøker å føre videre til sine barn og kommende generasjoner.

Det skjer ofte at andre kulturer møtes med fordommer.