Kapittel 3: Hvordan og hvorfor påvirke

I alle samfunn er det noen som tar avgjørelser på vegne av andre, det vil si at noen styrer og noen blir styrt over. De som styrer, og de som ønsker å være med på å styre er det vi kaller politikere. Politikere er personer som ønsker å få oss til å la de ta avgjørelser på våre vegne - avgjørelser som vi ikke nødvendigvis alltid er like enige i. Dette kapittelet handler om nettopp om dette, om politisk makt og om politisk påvirkning. Det handler om maktfordeling og suverenitet, det handler om likhet og frihet og det handler om å respektere både flertallets og mindretallets interesser.