Kapittel 5: De politiske partiene

Når vi stemmer ved valg så stemmer vi på politiske partier. Det er videre partienes oppgave å representere velgerne sine og i neste omgang gjennomføre politikk. Hvis partiene ikke har gjort slik de har lovet så har velgerne mulighet til å stemme på et annet parti ved neste valg. Partiene har derfor en svært viktig rolle i demokratiet vårt, og er på mange måter folkesuverenitetsprinsippet i praksi. Slik har det ikke alltid vært og helt frem til 1884 fantes det ikke politiske partier i Norge, og folk stemte direkte på enkeltmennesker de mente var egende. I dag er det vanskelig å se for seg politikk uten partier, og derfor er det viktig å forstå hvilke partier vi har og hvor de kommer fra.

Partiet Rødt samlet sin nye stortingsgruppe høsten 2021. Det ble feiret med kake med påskriften 4,7 % som var partiets oppslutning ved stortingsvalget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB.