Kapittel 18: Unge voksne, utdanning personlig økonomi og livsvalg

Overgangen fra å være i et skole- og utdanningsløp til å bli en del av arbeidslivet kan være en vanskelig overgang for mange. Selv om det alltid er mulig å endre på valg, så vil ofte den linjen eller studieretningen du har valgt, være bestemmende for den veien du går, enten til videre studier, til en lærlingplass eller ut i et arbeid. Hva du skal bli etter du har fullført den videregående skolen, er noe som opptar mange. Samtidig skjer det mye i årene fremover. Det store skillet er før og etter 18-årsdagen, men det er også flere endringer. I årene som kommer, får du gradvis mer kontroll over ditt eget liv og din egen økonomi. På samme tid får du også utvidet ansvar og utvidete plikter, og du må begynne å planlegge for fremtiden: Hva skal du gjøre, hva skal du leve av, og hvor skal du bo?

En ung kvinne studerer boligannonser i et vindu hos en eiendomsmegler. Alle trenger et sted å bo, men ikke alle har råd til å kjøpe leilighet!