Kapittel 19: Livet som voksen – yrkeslivet og økonomisk uavhengighet

I voksenlivet er det å delta i arbeidslivet en viktig del av livet for veldig mange. Vi tilbringer en god del av døgnet på arbeidet vårt. Yrket en har valgt, er viktig for mange, og en knytter en del av sin personlige identitet til nettopp jobben. I tillegg sikrer arbeidslivet inntekt som gjør det mulig å være økonomisk uavhengig av familie og andre. Det gir mulighet til å gjøre de store investeringene i livet, som boligkjøp og bilkjøp. Men det vil også være ganske mange som står utenfor arbeidslivet i hele eller deler av voksenlivet. Det kan være mange forskjellige grunner til at noen ikke er i arbeid.

Det er vanskelig å vite hvordan fremtidens arbeidsliv kommer til å være, og vanskelig å spå hvilke typer jobber det blir mer eller mindre bruk for om ti eller 15 år. Det som likevel er ganske sikkert er det å ha en fagbakgrunn og en fleksibel utdannelse kommer til å være nyttig for alle.

Én av ti har faktisk samme yrke som sine foreldre. Fisker er et av yrkene som oftest går i arv.