Kapittel 17: Ungdomstid og aktive livsvalg

De fleste unge lever på mange ulike sosiale arenaer. En har ofte mange roller i løpet av en dag, mange og ulike forventninger, og mange vil oppleve krysspress i det daglige. I ungdomstiden er derfor sekundærsosialiseringen viktig. Selv med alle forventningene lever de fleste unge et aktivt og meningsfullt liv. At en innimellom føler at en ikke er god nok, er normalt. Det å skulle finne trivsel og glede i sitt eget liv vil innimellom virke vanskelig. Livet består av både medgang og motgang, ingen går fri for litt motgang. Et godt utgangspunkt for å klare utfordringene i livet er å bygge et godt selvbilde og være trygg på seg selv. Dette starter med å ha respekt for sin egen kropp, sine egne verdier og evner. Det er flere forventninger rundt skolegang og prestasjoner, men livet består også av mer. Vi skal forelske oss, le og skape minner. Det å finne en balansegang mellom krav, forventninger og egen glede er noe en må jobbe med hele tiden. Hva som gjør en person glad, er ofte individuelt. Å tenke igjennom hva som gir en glede og energi, er en måte å finne pusterommene på. Å gjøre mer av det som gir en glede og energi, er med å styrke vår fysiske og psykiske helse.

Det er mye å tenke på i forbindelse med valg av videregående skole – studieforberedende eller yrkesfaglige utdanningsprogram for eksempel.