Kapittel 22: Internasjonale samfunn og internasjonal politikk

En mye brukt definisjon på politikk er at politikk handler om fordelingen av begrensede ressurser. Politikk blir da et spørsmål om å prioritere fordelingen av goder, men også byrder til egen befolking. Dette passer ganske godt for å beskrive politikken som foregår innenfor et land, men er mindre egnet til å forklare den politikken som foregår mellom stater.

Et annet utgangspunkt kan være at politikk handler om å finne felles løsninger på fellesskapets problemer. Dette er kanskje mer beskrivende som et ideal for internasjonal politikk. Andre vil ha et mer negativt syn på den politikken som foregår mellom forskjellige stater, og se på internasjonal politikk som en konkurranse mellom land hvor sterke stater vinner over svake stater. I en slik verden finnes det ikke lover og regler, det er rett og slett verden hvor den som er sterk har rett, og den som er sterk har makt til å tvinge og presse andre.

Fra en demonstrasjon i Tyskland rettet mot Russlands invasjon av Ukraina.