Oppgaver

1: Verdenssamfunnet som anarki

Er virkelig verdenssystemet et anarki eller finnes det regler? Ta utgangspunkt i artikkelen og finn argumenter for og imot at verdensamfunnet faktisk er et anarki.

snl.no/anarki_-_internasjonal_politikk

2: Makt og politikk – myk makt og hard makt

Internasjonal politikk handler mye om bruk av makt. Mesteparten av maktbruken handler ikke om krig og militære trusler, men om såkalt myk makt. Ta utgangspunkt i de tre vedlagte artiklene som på forskjellige måter tar for seg myk makt og svar på følgende spørsmål.

  • Hvordan passer eksemplene fra disse tre artiklene inn under definisjonen av myk makt?
  • Hva er forskjellen mellom måten myk makt blir brukt av et stort land som Kina og et lite land som Norge?
  • Hva skiller vellykket fra mislykket bruk av myk makt?
  • Hvofor er sports- og idretssarrangementer spesielt utsatt for krav om boykott?
  • Har du lagt merke til i din hverdag press for å delta i en eller annen form for boykottaksjon?

Ikke bare dataspill: 17 ganger vestlige selskaper gjorde knefall for våre kinesiske overherrer

Fotball-Norge stemte nei til boikott av Qatar-VM

Kina om landene bak diplomatisk boikott: – Dere er ikke invitert

3: Statistikk – Norge i verden

Når vi sammenligner Norge med andre land så kommer ofte Norge svært godt ut. Ta utgangspunkt i de tre vedlagte oversiktene hvor Norge er på førsteplass og svar på følgende spørsmål.

  • Hva er det egentlig som har blitt målt?
  • Hva er det med det norske samfunnet som gjør at vi topper disse listene?
  • Kan du finne andre lister og sammenligninger hvor Norge gjør det bra, eller mindre bra?

HDI – indeks for menneskelig utvikling

Democracy Index 2020: In sickness and in health?

2021 World Press Freedom Index

4: Norsk klimapolitikk – Glasgow2021

Norsk klimapolitkk er komplisert og kontroversiell. På den ene siden bidrar Norge som stat med store summer til internasjonalt klimaarbeid. På den andre siden så tjener Norge som stat enda større summer på salg av olje og gass. Dette dilemmaet ble svært merkbart på den store klimakonferansen i Glasgow i 2021.

Ta utgangspunkt i de to nyhetssakene fra konferansen og svar på følgende spørsmål:

  • Hvile to syn på norsk oje- og miljøpolitikk blir presentert i de to nyhetssakene?
  • Diskuter hvile av disse to nyhetssakene som gir det mest korrekte bildet av norsk olje- og klimapolitikk?

Støre på klimatoppmøtet: Vil gjøre Oljefondet til en klimaleder

Norge ble dagens Glasgow-fossil