Kapittel 14: Det norske kulturelle fellesskapet

Hvor du er fra, og hvilken gruppe du tilhører, er en viktig del av identiteten din. Et spørsmål om du er norsk nok, kan for mange føles litt merkelig. Svaret på spørsmålet er både veldig enkelt og veldig vanskelig og med mulighet for lange diskusjoner. Det er flere måter å svare på spørsmålet om hvem som er og hvem som ikke er norsk. Et enkelt utgangspunkt kan være den politiske tilhørigheten og deltakelsen i det politiske fellesskapet. Da defineres det å være norsk med statsborgerskap og at alle mennesker med et norsk pass er norske – ferdig med det.

Diskusjonen om hva som er norsk kultur er ikke enkel, og som alle spørsmål som handler om identitet å gjøre, kan det være sterke meninger. Norskhet handler om historie, kultur og tilhørighet og diskusjonen har pågått omtrent fra Norge ble selvstendig i 1814. I noen perioder har definisjonen av det norske vært åpen og inkluderende. I andre perioder har definisjonen vært smal og ekskluderende, og ført til undertrykking og marginalisering av de minoriteter som havnet på utsiden av definisjonen.

Typisk norsk?