Kapittel 1: Samfunn, gruppe og individ

Det å tilhøre et fellesskap er viktig for alle mennesker, og opp gjennom historien har mennesker alltid søkt sammen i fellesskap. Samfunnet vårt er et slikt fellesskap, et fellesskap som vi alle må arbeide for å opprettholde. På samme tid vil også enkeltmennesker være viktige i et større samfunn. For å forstå et samfunn må vi både forstå hvordan enkeltmennesket fungerer på egenhånd, og hvorfor enkeltmennesker søker sammen i større felleskap.