Kapittel 21: Politiske og kulturelle felleskap

Kjernen i et samfunn, uansett størrelse, handler om fellesskap. Det er en følelse av at noen har noe eller nok til felles til at de vil hjelpe og støtte hverandre. Mennesker har til alle tider funnet fellesskap på forskjellige måter. Noen slike fellesskap er stabile over lang tid, ofte mange århundrer. Et fellesskap kan også variere i størrelse. De største kan involvere millioner av mennesker, mens andre er små og lokale. Et kanskje nødvendig utgangspunkt for å kunne definere et fellesskap er at det må være noen på utsiden, som man kan definere seg ut ifra. Det er vanskelig å se for seg at noen kan være norsk, hvis det ikke samtidig er noe som er svensk. Vi vil gjerne finne fellesskap i å definere oss som annerledes enn andre. Mennesker har gjennom alle typer funnet sammen i to hovedkategorier fellesskap: politiske fellesskap, og kulturelle fellesskap.

Studentkultur? UKA i Trondheim, Norges største kulturfestival. Foto: © Knut Opeide / Samfoto