Tema 2: Samfunnsvitenskapelig metode

For å forstå mer av, og lære mer om, samfunnet vårt er vi hele tiden nødt til å hente inn ny kunnskap og tolke den kunnskapen. Vi må rett og slett drive forskning. Hvordan forskning foregår er litt forskjellig fra fag til fag. I naturfagene gjennomfører forskerne gjerne eksperimenter av forskjellige typer, mens i samfunnsfagene bruker vi andre metoder.

Samfunnsvitenskapelig metode og samfunnsvitenskapelig forskning handler om å prøve å forstå det samfunnet vi er en del av, og å skille subjektive meninger fra objektive fakta.

For å vite om vi kan stole på den informasjonen forskningen viser oss, er det viktig at de som har gjort forskningen er åpen om hvordan de har funnet frem til informasjonen de baserer forskningen sin på. Da kan leseren lettere vurdere om forskeren har være ærlig og nøyaktig i sine funn. Dette sier noe om vi kan stole på det forskeren har kommet frem til og om resultatet gjelder for en enkelt gruppe eller for befolkningen generelt.

I samfunnskunnskap er vi opptatt av mennesker og samfunn. Den samfunnsvitenskapelige forskningen bruker vi til å forstå menneskets plass i samfunnet. Fremgangsmåten, eller metoden, handler om hvordan vi innhenter, organiserer og tolker informasjonen vi får tak i.