Kapittel 2: Medborgerskap og statsborgerskap

Medborgerskap og statsborgerskap handler om enkeltmenneskenes plass i samfunnet. Gjennom statsborgerskapet har vi en formell tilknytning til den norske staten, og med denne tilknytningen kommer en rekke rettigheter, men også plikter. Medborgerskap er et mer komplisert forhold vi har med alle menneskene rundt oss i samfunnet. I dette forholdet er tillit viktig, både tillit til menneskene rundt oss, men også tillit til andre deler av samfunnet, som politi, skoleverket, politikere og rettsstat.