0ppgaver

1: Politiske felleskap, verdien av et pass

Kanskje det klareste beviset på at du er lovlig innbygger i en stat er passet ditt. Uten pass er det vanskelig å bevise hvem du er og det er nesten umulig å krysse landegrensene på lovlig vis. Nå er ikke alle pass likeverdige, og forskjellige pass gir forskjellige rettigheter. Et pass fra et EU-land, men også Norge, gir for eksempel en rekke ekstra rettigheter innenfor EU. Disse passene er derfor mer verdt enn andre land.

Les den vedlagte saken om hvordan det er mulig å kjøpe seg pass, og kryssjekk det med indeksen over verdien av et pass. Svar og diskutere videre følgende spørsmål.

  • Hva er motivasjonen for staten Kypros for å tilby pass?
  • Hvem er det som er interessert i å skaffe seg et kypriotisk pass?
  • Hva er de prinsippelle problemene ved å tilby et kypriotisk pass?
  • Hvor bra er egentlig et norsk pass, sammenlignet med andre pass?

Kriminelle kjøper seg fritt leide til Europa

wikipedia.org/wiki/Henley_Passport_Index

2: Slik kollapser et land, Libanon

Noen land er mer stabile og trygge enn andre, men veien fra stabilitet til kollaps kan noen ganger være veldig kort. Et eksempel er landet Libanon som har omtrent like mange innbyggere som Norge. Landet ligger helt øst i Middelhavet, med grenser til Syria og Israel. Det har lenge blitt holdt frem som et eksempel på velstand og stabilitet i en urolig region. Men de siste årene har utfordringer tårnet seg opp for det lille landet, krigen i nabolandet Syria har skapt flyktningestrømmet, korrupsjon og politisk konflikt har gjort landet vanskelig å styre og koronaepidemien har truffet landet hardt. Kombinasjonen har ført til en selvsforsterkende effekt som kan føre til at landet bryter helt sammen.

Ta utgangspunkt i de tre vedlagte artiklene og nyere artikler hvis det er relevant, og svar på følgende spørsmål.

  • Hva er det som har skjedd i Libanon de siste årene?
  • Hvordan påvirker endringene livene til de som bor i landet?
  • Er det mulig å se for seg en løsning på problemene som Libanon står overfor?
  • Ert det mulig å se for seg en lignende kollaps i Norge, eller et av våre naboland? Hvis ja, hvorfor, og hvis nei, hvorfor ikke?

Et land i kollaps: – Vi er virkelig i helvete

Norsk-libanesiske Anna: – Jeg så for første gang folk spise fra søppelkassene

Libanons helsevesen nær kollaps: - Like omfattende som i en krig eller naturkatastrofe