Digital kompetanse i samfunnet

Den teknologiske utviklingen i samfunnet stiller krav til at befolkningen har digitale ferdigheter for å kunne delta fullt ut i samfunnet. Så fort du bruker noe som er tilknyttet det digitale nettet vil du gi fra deg digitale fotavtrykk som gir din data og personopplysninger til ulike aktører. Når du bruker kort i butikken eller kjøper billett til bussen, avgir du digitale fotavtrykk. I EU har politikerne bestemt at det er du som eier dine egne personopplysninger, og det påvirker også Norge. Det betyr at du bestemmer hvem som skal få tilgang til din data og hva personopplysningene skal brukes til. Personopplysninger er enhver opplysning som kan identifisere en person, både personopplysninger og ved hjelp av identifikatorer (navn, id-nummer, bilde og lignende).

Alle virksomheter har en plikt til å ivareta ditt personvern og passe på at ikke dine opplysninger blir misbrukt. Ingen skal kunne ta inn dine personopplysninger uten at de har en lovlig grunn til å innhente og lagre disse. Staten har for eksempel behov for å ha dine personopplysninger når de skal tilby deg skoleplass, helsetjenester og sosiale ytelser.

Noen ganger gir du også fra deg dine personopplysninger frivillig for å få tilgang på tjenester, for eksempel når du lager brukernavn på en nettjeneste eller bruker det digitale nettet. Det skal klart komme frem hva du samtykker til og hva aktørene skal bruke personopplysningene dine til. Her er det viktig at aktørene kun bruker dine personopplysninger til det du har gitt samtykke til og ingenting annet. Har du mistanke om at personopplysningene dine ikke blir ivaretatt, eller du bare er nysgjerrig på hva noen har lagret om deg, har du rett på å få tilgang til informasjonen som er lagret om deg. Ingen kan loggføre dine digitale fotavtrykk uten ditt samtykke.

Informasjonen vi gir fra oss som brukere av nettjenester, er verdifull informasjon for bedrifter, markedsførere og også politiske aktører. Ved å vite hva brukeren er interessert i, kan de tilpasse informasjonen brukerne får se når de bruker nettjenester.