Oppgaver

1: Klimakrisen og internasjonalt samarbeid

Det er omtrent ingen tema som illustrerer behovet for internasjonalt samarbeid som den pågående klimakrisen, samtidig er det få tema som er så vanskelig for stater å finne felles løsninger på. Dette er mye fordi både skylden for krisen, og konsekvensene for krisen er ujevnt fordelt. Noen land har mer skyld, og none land blir mer rammet.

Ta utgangspunkt i de vedlagte artiklene fra NUPI og utforsk hvordan klimaendringer skaper kriser og hvordan verdenssamfunnet forsøker å løse den.

Klimaendringer og konflikt

Dragkamp om klima


2: Mot en fredeligere og bedre verden?

Disse to artiklene fra desember 2019 og januar 2020 er bare noen få år gamle, og ble publisert bare noen uker før det ble klart at en pandemi holdt på å spre seg i verden. Tonen i begge to er svært optimistiske og den første har tittelen 2019 var det beste året noensinne. I lys av de årene som har gått siden 2019 kan dette kanskje være i overkant optimistisk. Likevel, på tross at det som har skjedd siden den gang er det fremdeles slik at i det store og det hele blir verden et bedre sted, for et overveldende flertall av menneskene som bor på planeten.

Les begge de to artiklene, og sammenlign de med det som har skjedd siden. Er det fremdeles grunnlag for å si at 2019 var det beste året noensinne og at vi også bør være optimistiske for fremtiden?

https://www.dagbladet.no/nyheter/2019-var-det-beste-aret-noensinne/71980082

12 klima- og miljøframskritt som kan gi deg håp

3: Statistikk: Mot en fredeligere verden

Gapminder er en organisasjon som ble etablert av den svenske professoren og legen Hans Rosling. Hans mål var å bruk data og statistikk for å vise verden at utviklingen tross alle kriser stort sett går i positiv retning. Premisset er at nyhetsbildet er slik at de fleste av oss har et feil, og for negativt, inntrykk av hvordan tilstanden er i verden. Utforsk den statistikken som er presentert i «Resources» og ta også den vedlagte testen som ber deg «Upgrade your worldview» og drøft følgende problemstillinger.

  • Er du overbevist når det gjelder Gapinders argumentasjon om at verden stort sett er bedre enn vi tror?
  • Hvilke av de statistiske fremstillingene overrasket deg mest og hvorfor?
  • Er det grunn til å tro at denne utviklingen også vil fortsette i fremtiden?
  • Er du og dine medelever generelt optimistiske når det gjelder hvordan verden vil se ut i 2030, 2040 eller når dere begynner å bli gamle i 2080. Hva tenker læreren deres?

https://www.gapminder.org/

Disse to små videoene kan også brukes som ekstra bakgrunnstoff:

Ted-talk om fattigdom og statistikk: norske tekster

Ted-talk om vaskemaskiner og økonomisk vekst: norske tekster