Oppgaver

1: Om FN

De Forente Nasjoner (FN) er det største og viktigste forumet for internasjonalt samarbeid vi har. Det spesielle nå er at i 2021 og 2022 er Norge en del av FNs sikkerhetsråd, noe som gir større muligheter til å påvirke enn normalt.

Ta utgangspunkt i FB-sambandets oversikt over hva FN er, og Regjeringens nettsider som beskriver Norges rolle i FN og svar på følgende spørsmål:

 • Hva er rollen til FNs generalforsamling
 • Hva er rollen til sikkerhetsrådet
 • Norge er et valgt, midlertidig, medlem til sikkerhetsrådet, mens noen stater er permanente medlemmer. Hvem er sikkerhetsrådets permanente medlemmer og hva skiller de fra de midlertidige?
 • Se på hva som Norges ambisjoner som medlem av sikkerhetsrådet og diskuter i hvilken grad det er realistisk å oppnå noen av disse?

Hva er FN?

Regjeringen.no – FN

2: FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en oppsummering av verdenssamfunnets ambisjoner om å gjøre verden til et bedre sted. Les først FN-sambandets oversikt over hva disse er, før du tar testen: Verdensviktigstemål, og finner ut hvilke av disse målene som er mest aktuelle for deg. Ved å ta denne testen hjelper du også Norad å samle inn statistiske data om hvilke av målene som er viktigst for oss, sortert på alder og geografi.

FNs bærekraftsmål

Verdens viktigste mål

3: Nato

Derfor er ikke Ukraina med i Nato

snl.no/NATO

4: EU og Norge

Den Europeiske Union er en organisasjon av europeiske land som Norge er delvis tilknyttet. Det vil si at vi ikke er medlemmer, men at vi på mange områder kan kalles nesten-medlemmer. Kort fortalt så er vi ikke med å bestemme hvilke regler EU lager, men på en del områder så har vi valgt å følge de reglene som EU har laget. Dette gjelder først og fremst handel og reisevirksomhet, og i den forbindelse grense og passkontroll først og fremst gjennom EØS-samarbeidet og Schengen-samarbeidet.

En evig aktuell problemstilling er om vi skal knytte oss tettere til EU gjennom fullt samarbeid, eller løse opp forholdet til EU ved å trekke oss ut av en eller flere av de områdene vi har laget avtaler med EU. Ganske ofte ender det opp med en diskusjon om vi skal melde oss ut av EØS eller inn i EU. Her er både folket og de politiske partiene uenige, men kort fortalt så er et flertall av de politiske partiene og av folket, målt i meningsmålinger, for norsk medlemskap i EØS og mot norsk medlemskap i EU.

For at du skal gjøre deg opp din mening trenger du faktainformasjon og du trenger argumenter. Begynn med den nøytrale presentasjonen av hva EU er slik den er presentert i læreboken og i artikkelen fra forskning.no, og bruk disse som et kunnskapsgrunnlag. I neste omgang finn argumenter for norsk medlemskap i EU slik de blir presentert av interesseorganisasjonen Europeisk Ungdom, og argumentene mot norsk medlemskap i EU slik de blir presentert av interesseorganisasjonen Ungdom mot EU.

I neste omgang kan dere diskutere argumenter for og imot i mindre grupper, og til sist i klassen i fellesskap. Bruk gjerne punktene under for å oppsummere.

 • Hva vurderer dere som det beste med EU, uavhengig av norsk medlemskap.
 • Hva vurderer dere som det største problemet med EU, uavhengig av norsk medlemskap.
 • Hva er de beste argumentene for norsk medlemskap?
 • Hva er de beste argumentene mot norsk medlemskap?
 • Hva nytt lærte dere i denne diskusjonen?

Hva er EU?

Europeisk ungdom

Ungdom mot EU

5: Globalisering

Globalisering er et fenomen som påvirker oss på mange måter, og på mange måter er kontroversielt. Vedlagt ligger to artikler som tar for seg globalisering med to forskjellige utgangspunkt. Den første fra NUPI handler om sammenhengen mellom koronaepidemien og globalisering og hvordan de gjensidig påvirker hverandre. Den andre er et mer konkret eksempel på hvor komplisert global handel er blitt, og hvordan koronaepidemien rammet denne handelen. I artikkelen følger vi reisen til en Rose, fra den blir planten i Kenya og til den blir solgt i Norge.

Ta utgangspunkt i de to artiklene og diskuter følgende spørsmål:

 • Hva er egentlig globalisering og hvordan påvirker det oss fra dag til dag?
 • Hvordan har koronaepidemen utfordret vanlige tanker om globaliseringens fordeler?
 • Er den type økonomisk system som reisen til Rosen illustrerer bærekraftig for planeten vår?
 • Er det sannsynlig at verden vil gå tilbake til slik den var før 2020, og at globaliseringen igjen blir sterkere og sterkere?

Korona og Globalisering

Rosereise