Oppgaver

1: Hva er en krig og hvordan har fenomenet krig endret seg?

Den første halvelden av 1900-tallet var preget av to verdenskriger. Siden den gang har fenomenet krig langt ifra forsvunnet, men antall, størrelse og alvorlighet av kriger har blitt mye mindre. Dette har skjedd samtidig med at verdens befolkning har økt. Vedlagt ligger to lenker. Den første viser en oversikt over hvor dagens konflikter foregår. Den andre er en visualisering av de menneskelige tapene, først i andre verdenskrig og så i tiden etter andre verdenskrig og frem til idag.

Ta utgangspunkt i kildene (lenker) og diskuter følgende.

 • Hvilke typer kriger eksisterer i dag, og hvilke typer kriger er mest utbredt?
 • Hvilke typer kriger har preget tiden etter den andre verdenskrig, og frem til i dag?
 • Diskuter videre om vi virkelig kan si at vi beveger oss mot en fredeligere verden?

Global Conflict Tracker

The Fallen of World War II

2: Statistikk: Konsekvenser av krig

Krig og konflikter har mange konsekvenser, og en av de mest alvorlige er hvordan konflikter tvinger mennesker på flukt. Mange av disse krysser statsgrensene, men flesteparten flykter internt i det landet hvor konflikten foregår og blir internt fordrevne. Utforsk statistikken presentert fra flyktningehjelpen og finn svar på følgende spørsmål.

 • Hvor i verden foregår de største flyktningestrømmene?
 • Hvor flykter det flest fra, og hvor flykter de fleste til?
 • Hvilke land har flest internt fordrevne?

Global statistikk over mennesker på flukt

3: Statistikk: Terrorisme

Terrorisme og terrorangre er fenomener som også varier over tid. Utforsk den vedlagte statistikken over terrorangrep i vernden og diskuter følgende spørsmål.

 • Er terror et økende eller minkende problem i verden for tiden?
 • Hvilke politiske motivasjoner er mest vanlige?

start.umd.edu

4: Terror i Norge

Denm 22.06.2012 ble norge utsatt for det mest alvorlige terrorangrepet vi har opplevd noensinne. Siden den gang har 22. julie-senteret samlet og formidlet historer fra. Bruk nettsidene til senteret og utforsk hendelsen, og hvordan den har preget det norske samfunnet siden.

22. juli-senteret

5: Radikalisering

Brennpunkt: Philips vei til terror

Noen å hate

Som ung oppsøkte han hat på nett. Nå gjør han alt for å hindre at egne barn gjør det samme.

6: Presenter og diskuter årsaker og konsekvenser av en pågånde konflikt

Det å forstå årsaker og konsekvenser for pågående konflikter er helt grunnleggende for å forstå den verdenen vi alle er en del av. Ta utgangspunkt i de vedlagte lenkene og utforsk en pågående konflikt og forklar årsaker og konsekvenser. En start kan være å se etter:

 • Hvilken type konflikt er dette, intern, mellom stater eller annen?
 • Er dette en konflikt om grenser, ressurser, handler det om etnisitet, økonomi eller religion?
 • Hvem er involvert i konflikten, har andre land blandet seg inn?
 • Er dette en relativt ny konflikt eller har den holdt på lenge?

Humanitære utfordringer 2021: Krigene som ikke slutter

fn.no/Konflikter

Hvilke konflikter kan komme til å prege 2021?