Oppgaver

1: Hva er en stat?

Svaret på dette spørsmålet er i utgangspunktet ganske enkelt. I dagligtalen bruker vi som oftest bare begrepet, land, og tar vi frem et verdenskart så kan vi se alle verdens land. Alle disse landene er også det vi kaller stater, og flesteparten av de er også suverene stater. Men det er selvsagt også en del gråsoner og unntak.

Ta utgangspunkt i de vedlagte lenkene og svar på følgende spørsmål.

  • Vi vet alle at Norge er en stat, men bruk definisjonene og eksemplene til å forklare hvorfor Norge er en stat, og diskuter videre hva som skal til for at Norge slutter å være en stat.
  • Hvis du ser for deg at din kommune, by eller landsdel vil bryte ut fra Norge og lage sitt eget land. Hva det dere må få på plass for å bli en del av Wikipedias liste over stater?

civita.no

wikipedia.org/wiki/Montevideo-konvensjonen

wikipedia.org/wiki/Liste_over_stater

2: Suverenitetsprinsippet

Et krav til staten er at den skal den skal ha suverenitet, det vil si statene skal kunne styre seg selv uten innblanding fra andre. Ta utgangspunkt i den vedlagte artikkelen om FN og folkeretten og diskuter følgende problemstilling:

  • Hvordan forklares suverenitetsprinsippet i artikkelen, og hvorfor skaper det problemer for FN og folkeretten?

www.fn.no/tema/konflikt-og-fred/folkerett

3: Norge og Svalbard

Svalbard er en øy som bare sånn halvveis er en del av Norge. Det vil si at øyen styres av Norge, men den er ikke like norsk som det vi gjerne omtaler som fastlands-Norge. Les den vedlagte artikkelen om hvorfor Norge styrer svalbard og svar på følgende spørsmål.

  • Hva er forklaringen på hvordan Norge endte opp med å styre over Svalbard?
  • Hva er det Norge som stat ikke har lov til å gjøre på Svalbard, men som staten ville hatt lov til hvis Svalbard var en del av Norge på lik linje med resten av landet.

Hvorfor er det Norge som styrer over Svalbard?

4: Statistikk, alle verdens land

Det finnes uendelige variasjoner når det gjelder verdens land. Noen er store, noen er små. Noen land har knapt innbyggere, mens Kina og India har godt over en milliard innbyggere hver. Med verktøyet fra FN-sambandet kan du sammenligne areal, befolkning og rekke andre faktorer.

  • Ta utgangspunkt i Norge og sammenlign det med et annet land du velger selv, på hvilke områder skiller Norge seg spesielt ut?
  • Lag en geografiquiz for hverandre, med spørsmål og areal, befolkning og annet som kanskje ikke er nødvendig å vite men interessant å vite.

fn.no/Statistikk