Oppgaver

1: Yrkesvalg og kjønnsroller

Det er en sterk sammenheng mellom kjønn og yrkesvalg. Det er rett og slett slik at noen yrker jevnt over tiltrekker seg flere menn mens andre yrker tiltrekker seg flere kvinner. I og for seg er ikke dette et problem, men et større problem er det at typiske kvinneyrker har i snitt lavere lønn enn typiske mannsyrker.

Ta utgangspunkt i opplegget om kjønn og arbeidsliv som er vedlagt, og svar på spørsmålene underveis. Reflekter videre over følgende spørsmål.

  • Hvorfor er det norske arbeidsmarkedet så kjønnsdelt?
  • Hvilke konsekvenser får disse forskjellene?
  • Hva er det mulig å gjøre med lønnsforskjellene mellom menn og kvinner.

Oppgave: Kjønn og arbeidsliv

2: Statistikkoppgave: Arbeidsledighet

Statistisk sentralbyrå fører statistikk over hvor mange som til enhver tid er arbeidsledige i Norge. NRK har også en oversikt over nyhetssaker knyttet til arbeidsledigheten i Norge. Utforsk og bruk statistikken fra SSB, og kryssjekk den med oppdateringer fra NRK og svar på følgende spørsmål.

  • Hvor høy er arbeidsledigheten i dag i Norge?
  • Er den økende eller synkende, og hva er forklaringen på dette?
  • Er det noen mønstre i grupper som har spesielt høy eller spesielt lav arbeidsledighet akkurat nå?
  • Under pandemien i 2020 og 2021 økte arbeidsledigheten brått. Er arbeidsledigheten tilbake på et normalt nivå nå?

Registrerte arbeidsledige (avsluttet i Statistisk sentralbyrå)

Arbeidsledighet

3: Endringer i arbeidslivet

Det å spå noe om fremtidens arbeidsliv er ikke lett. Se den korte videoen (8:30) og teksten om de fremtidige arbeidslivet.

  • Diskuter de påstandene og bekymringene som blir presentert der. Drøft videre om dere føler dere forberedt på det arbeidslivet dere en gang skal bli en del av?

Simen Marcussen og Tore Sagen om fremtidens arbeidsliv

Det nye arbeidslivet

4: Den nordiske modellen

Den nordiske modellen, også omtalt som den norske modellen, er beskrivelsen av hvordan vi har organisert arbeidslivet i de nordiske landene. Dette er forskjellig fra hvordan det gjøres i størstedelen av verden, og vi snakker derfor om en nordisk modell.

Den vedlagte videoen er laget av arbeiderpartiet og er en beskrivelse av den nordiske modellen. Se videoen og diskuter følgende problemstillinger.

Den norske modellen

5: Spleiselaget

Spleiselaget er en nettside som handler og skatt og arbeidsliv for ungdom. Utforsk ressursene som ligger på nettsiden for å lære om regler knyttet til skatt, frikort, feriepenger og alt som har med arbeid å gjøre.

Utgangspunktet er at samfunnet er et spleiselag, hvor vi alle bidrar med skatt for å dekke felles utgifter. Et godt utgangspunkt er filmen: Det lille og store spleiselaget.

Nettspillet: Spleiselagen Byen, er en god praktisk øvelse som viser hvor vanskelig det kan være for politikere å balansere inntekter, utgifter og forventningene til egne velgere?

  • Klarer du å få byen til å fungere?

Det lille og store spleiselaget

Spleiselaget Byen