Forskningen forteller

Aktivitetsplikten for sosialhjelpsmottakere under 30 år ble innført i 2017, og har siden den gang vært et kontroversielt tiltak. Effekten av tiltaket blir også diskutert, og den vedlagte artikkelen er et utgangspunkt.

forskning.no