Oppgaver

1: Derfor velger noen å slutte på videregående skole

Den sikreste billettet til å kunne ta studie- og yrkesvalg senere i livet er å fullføre videregående skole. Et overveldende flertall av ungdom gjør også nettopp det, men det er også unntak.

Les teksten om elevene som sluttet på skolen og svar på følgende spørsmål.

  • Hva er hovedgrunnene til at elever dropper ut eller slutter på skolen?
  • Velg ut en av personene som blir intervjuet i artikkelen. Hvilke råd ville du gitt denne personen hvis han eller hun hadde gått i din klasse nå?
  • Har du selv kjent på noen av de utfordringene og følelsen som de har blitt intervjuet?

Skoleslutterne

2: Utdanning og sosial mobilitet

Utdannelse henger ofte sammen med begrep som heter sosial mobilitet. Det handler kort og enkelt om at unge mennesker skal ha mulighet til å bygge sin egen karriere og sitt eget liv, uavhengig av hvem foreldrene er og hvilken økonomi de har. Sosial mobilitet handler som oftest også om muligheten til å klatre oppover, og gjøre det bedre enn sine foreldre.

Artikkelen under, hevder at den sosiale mobiliteten i Norge er på vei ned. Les artikkelen og oppsummer i et par setninger hva forfatteren mener har endret seg i Norge de siste tretti årene.

Lav sosial mobilitet betyr større utenforskap

3: Personlig økonomi

Kontroll over personlig økonomi handler både om de inntektene og de utgiftene du har nå, men også de inntektene du får i fremtiden og de utgiftene du kommer til å i fremtiden.


Ta utgangspunkt i det vedlagte heftet utgitt av Finans Norge, og finn gode oppgaver. Spesielt anbefalt er:

  1. Utdanning og yrkesliv
  2. Slik skaffer du deg økonomisk oversikt: Budsjett

Til slutt kan du også teste kunnskapen din ved at ta Økonomilappen.

Personlig økonomi for videregående skole

Økonomilappen

4: Referansebudsjett: Hva koster det å leve?

Hvor mye det koster å leve er et spørsmål som Forbruksforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet prøver å finne ut av. De har blant annet laget et referansebudsjett som viser gjennomsnittsforbruket for forskjellige familier.

Ta utgangspunkt i SIFOS referansebudsjett og finn ut hvilke utgifter en gjennomsnittsfamilie har. Du kan også bruke budsjettkalkulatoren på din egen familie og sjekke om forbruket ligger over eller under gjennomsnittet for den type familie.

Referansebudsjettet – kalkulator