Sammendrag

Ungdomstiden handler på sett og vis om å finne seg selv og bli trygg på egne verdier og standpunkt. Det kan oppleves som en vanskelig tid med mye press og forventninger fra flere hold. Det å finne sin egen vei når skole, venner, familie, samfunnet og markedsførere vil ønske ulike ting av deg, kan være utfordrende. Noen opplever også sin første forelskelse og alle de gleder og sorger det kan føre med seg. Innimellom trår vi også feil og gjør kanskje noe vi ikke skulle gjort. Å ta ansvar for egne handlinger er viktig. Det å vise respekt og raushet overfor andre vil også være med på å skape et mer inkluderende samfunn. Ungdomstiden er det første steget på vei inn i voksenlivet. De livsvalgene du har tatt i ungdomstiden, vil være med deg videre. Hva du velger å studere, de vennskapene du knytter nå, og ditt første med arbeidslivet er med på å forme den du blir som voksenperson.