Oppgaver

1: Nye normsendere – Influensere og påvirkning

Ta utgangspunkt i serien fra NRK og reflekter over følgende problemstillinger.

  • Hvordan skiller påvirkningen fra influensere fra annen påvirkning gjennom mer tradisjonelle medier?
  • Hvem som til enhver tid har størst påvirkning varierer mye og endres fort. Kan du lage en liste over de fem personene som har størst innflytelse på din generasjon akkurat nå? Kan du også lage en liste over hvem som hadde størst innflytelse for fem år siden. Er dette de samme og hva er eventuelle forskjeller?

Influenser

2: Bildedeling

Ulovlig deling av bilder er et problem som politiet er opptatt av, men samtidig et felt hvor lover, regler og normer ikke helt har klart å tilpasse seg en ny verden. Ta utgangspunkt i politiets nettsider hvor de nettopp tar opp spørsmålet om noe er Delbart?

Se den vedlagte filmen, og gå gjennom politiets liste med spørsmål og svar om hva som er delbart og ikke delbart av bildemateriell og annet.

Delbart?

Er det delbart?

3: Statistikkoppgave – ungdom og psykisk helse

Norsk ungdom har det stort sett bra. De siste tiårene har imidlertid stadig flere unge rapportert om psykiske helseplager. Økningen har vært størst blant jenter, men også gutter rapporterer nå i økende grad om slike plager.

Ta utgangspunkt i statistikken som er hentet inn og presentert av Ungdata, og reflekter over følgende problemstillinger.

  • Hvorfor kan det være slik at jenter konsekvent rapporterer at de har størst utfordringer?
  • Artikkelen presenterer en rekke nye risikofaktorer. List opp forskjellig forklaringer og vurder hvilke av dem som er best egnet til å forklare økningen i psykiske plager
  • Både press på skolen og press på sosiale medier trekkers frem som eksempler, hva mener du kan gjøres for å lette dette presset?

Stress, press og psykiske plager blant unge