Oppgaver

1: Statistikkoppgave – barnefattigdom

Barnefattigdommen har økt jevnt over flere år. Ta utgangspunkt i den vedlagte statistikken fra SSB og svar på følgende spørsmål.

  • Oppsummer kort hovedpunktene i SSBs statistikk over barnefattigdom.
  • SSB bruker begrepet «vedvarende lavinntekt» hva betyr det?
  • Reflekter over, og diskuter, mulige forklaringer på hvorfor flere barn vokser opp i fattigdom i et samfunn som blir rikere og rikere.
  • Statistikken som er presentert går frem til og med 2019. Hvordan tror du at pandemien i 2020 og 2021 påvirker utviklingen?

115 000 barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt

2: De som har vunnet i lotteriet

I denne teksten påstås det at «Mormors hus på 60-tallet bestemmer hvordan barnebarna lykkes 55 år senere».

Les teksten, og svar på følgende spørsmål:

  • Hva er «Matteuseffekten» og hvordan påvirker den oss. Kan du finne andre eksempler på denne effekten.
  • Hvorfor er det så sterk sammenheng mellom hvor besteforeldre bodde og økonomien til barnebarna?
  • Forfatterne kommer med en spådom for fremtiden. Hva er den og hvorfor mener de at det vil bli slik?

Mormors hus på 60-tallet bestemmer hvordan barnebarna lykkes 55 år senere

3: Barndom i flyktningeleiren

På Lesvos i Hellas finner vi flyktningleiren Moria. Der lever barn i telt, uten skolegang, uten helsehjelp, ordentlig mat og sanitære forhold. Flyktningleiren er bygget for 3000 mennesker, men det har i noen perioder vært nærmere 20 000 mennesker der.

Ta utgangspunkt i Leger uten grensers sak om Moria-leiren, og FNs barnekonvensjon, og diskuter følgende spørsmål.

  • Hvem er flyktningene som er strandet i flyktningeleiren og hvor kommer de fra?
  • Hva er Norges ansvar for å sikre barn trygge oppvekstmuligheter også utenfor Norges grenser?
  • Hvilke rettigheter har barn gjennom barnekonvensjonen, og hvordan skal disse kunne gjelde for barn i en flyktningeleir?

Leger Uten Grenser gir helse- og mentalhelsehjelp til flyktninger og migranter som er tvunget til å bli værende i Hellas

Barnekonvensjonen