Oppgaver

Fordypningsoppgaver

Hva er å være norsk, hva er typisk norsk?

Å vurdere hva som er og hva som ikke er norsk kan være vanskelig og av og til er det greit å vurdere det litt fra utsiden. Ta utgangspunkt i den vedlagte videoen og vurder om dette gir et godt og korrekt inntrykk av det norske?

Leo & U-landslaget

Fornorskningspolitikk

Oppgave kommer

snl.no/fornorskingspolitikk

Samisk nasjonalsang og samisk nasjonaldag

Samene marker sin nasjonaldag den 6. februar, blant annet med den samiske nasjonalsangen, flaggheising og andre markeringer. Den samiske nasjonalsangen, Sámi soga lávlla, er et dikt av Isak Saba, skrevet og publisert i Sagai Muittalægje i 1906.

Ta utgangspunkt i de to videoene under, og diskuter følgende spørsmål.

 • Hva handler den samiske nasjonalsangen om?
 • Hva forteller nasjonalsangen oss om den samiske kultur?
 • Hvorfor er den 6. februar samenes nasjonaldag?
 • Hvilke symboler representerer det samiske flagget?

Samefolkets sang

www.nrk.no

Samisk nok?

Spørsmål om identitet er alltid kompliserte, men noen er mer kompliserte enn andre. Les den vedlagte artikkelen og diskuter følgende spørsmål.

 • Hvorfor er identitetsspørsmål så vanskelig å forholde seg til?
 • Tenk på din egen bakgrunn og identitet, hvor vil du plassere deg selv?

Kjersti Binh Hegna er adoptert og halvt samisk

Sommerfuggel i vinterland

På Grønland i Oslo finnes det en smal fontene. På den fontenen ligger en stein og på den steinen finner du to vers og refrenget til «Sommerfuggel i vinterland» hugget inn på arabisk. Det er Halfdan Sivertsen som har skrevet sangen «Sommerfuggel i vinterland».

Kulturminister Abid Q. Raja sier følgende om denne skriften på steinen: «Det sier noe om kulturens kraft om å forene by og land, til å forene mennesker. Den kraften har Halvdan Sivertsen.»

 • Beskriv hvordan sangen «sommerfuggel i vinterland» kan være et symbol på håp og imøtekommenhet mellom ulike kulturer
 • Sangen handler om å være fremmed i et ukjent land, og kan relateres til at en høy andel innbyggere på Grønland kommer fra andre kulturer, sier landskapsarkitekt Helene von Hanno Bast Sørum. Hva formidler kunsten til innbyggerne på Grønland?
 • Halvdan Sivertsen skrev «Sommerfuggel i vinterland» i 1987. På hvilken måte kan budskapet fra den gang være like aktuell i dag?

Halvdan Sivertsen-låta rørte kulturministeren til tårer

Innvandring og integrering

Innvandring endrer Norge på mange måter. I deler av Norge er det innvandring som holder folketallet ved like, mens det i andre deler er det innvandring som står for befolkningsøkning.

Innvandring løser en del problemer som samfunnet har, men er ikke uten utfordringer. Innvandrere kommer gjerne fra andre kulturer og trenger hjelp med integrering for å tilpasse seg det norske samfunnet, kulturen og spesielt arbeidslivet. Samfunnet som helhet har derfor en egeninteresse av å få til best mulig integrering, og det er derfor en ulempe for både den enkelte innvandrer og samfunnet ellers når integreringen ikke går så bra som den burde.

Ta utgangspunkt i de to vedlagte artiklene og drøft følgende spørsmål.

 • Hvilke konsekvenser har innvandring hatt for Distrikts-Norge?
 • Hvordan tror SSB dette vil utvikle seg fremover?
 • Hva er hovedutfordringen med å integrere innvandrere ifølge artikkelen?
 • Elias Alawad kommer med et par konkrete forslag, hva er disse forslagene, er du enige med de og tror du det kan hjelpe?

Innvandring har berga folketalet på bygda

Elias var en av 10.000 syrere som kom til Norge under flyktningkrisa

Statistikkoppgave

Innvandring og holdninger til innvandring

Innvandring endrer Norge, men nordmenns holdning til innvandrere er også i endring. Utforsk den vedlagte statistikken fra SSB og svar på følgende spørsmål.

 • Hvor kommer de fleste innvandrerne fra
 • Har nordmenns holdning til innvandrere endret seg de siste 10-15 årene, og i hvilken retning. Er flertallet blitt mer positive eller negative?

Fakta om Innvandring

Holdninger til innvandrere og innvandring