Oppgaver

1: Kulturer

Ta utgangspunkt i videoen om kulturer og diskuter følgende spørsmål.

  • Er det mulig å oppsummere kulturbegrepet på en enkel måte, og hva er det?
  • Hva er det som blir trukket frem som typisk norsk kultur, og er du enig i dette?

Hva er kultur?

2: Etnosentrisme og kulturrelativisme

Kulturell appropriasjon. Ta utgangspunkt i den korte videoen, og diskuter spørsmålet:

  • Hva er greia med kulturell appropriasjon?

Hva er greia med kulturell appropriasjon?

3: Stereotypier og fordommer

Stereotypier og fordommer er ofte et resultat av manglende kunnskap. Formålet med TV-serien «Ikke spør om det» fra NRK er å bryte opp stereotypier og fordommer mot spesielle grupper ved å la de svare på spørsmålene seerne lurer på.

Ta utgangspunkt i en eller flere av episodene og diskuter om dette er en god måte å bryte fordommer på?

Kortvokst