Oppgaver

Fordypningsoppgaver

Utenforskap

Utenforskap kan være mye forskjellig. Ta utgangspunkt i videoen som er laget av Kulturrådet og diskuter følgende problemstillinger.

  • Hvilke former for utenforskap presenteres her?
  • Hva er årsaker og konsekvenser av utenforskap.

Utenforskap

Årsaker til kriminalitet

Oppgave kommer

Den norske rettsstaten

Se på videoen: Rettsstaten på 3 minutter som er laget av Advokatforeningen. Drøft følgende spørsmål.

  • Hvorfor er det så viktig med en fungerende rettsstat?
  • Hvilke deler av samfunnet må fungere sammen for at rettsstaten skal fungere?

Rettsstaten på 3 minutter

Statistikkoppgave

Utforsk kriminalitetsstatistikk

Utforsk den vedlagte kriminalitetsstatistikken fra SSB, og gjør følgende oppgaver.

  • Finn ut hvor mange lovbrudd som ble anmeldt ved forrige oppdatering
  • Finn ut om kriminaliteten generelt sett er økende eller på vei ned¨
  • Ta utgangspunkt i statistikken over straffereaksjoner, etter type reaksjon, alder og kjønn og prøv å svare på spørsmålet: Hva er en typisk lovbryter?

Fakta om Kriminalitet

Straffereaksjoner