Oppgaver

Fordypningsoppgaver

Frivillighetslandet

Frivillig arbeide står sterkt i Norge. Mange unge jobber for eksempel frivillig på ulike festivaler.

 

Norge er et land som er preget av at mange driver med frivillig arbeid. I de fleste tilfellene er denne frivilligheten organisert. De frivillige organisasjonene er derfor en viktig del av det norske samfunnet, og noe som skiller oss fra en del andre land. Ta utgangspunkt i den vedlagte artikkelen om frivillighetslandet, og videoen om det samme. Finn et par frivillige som virker interessante og svar på følgende spørsmål.

  • Hva motiverer deltakerne til det frivillige arbeidet?
  • Reflekter over din egen fritid og oppvekst, når har du vært i kontakt med voksne som har gjort frivillig arbeid. Det kan være fritidsklubber, idrettslag eller lignende.

Helt frivillig

Lobbyvirksomhet og rettsaker

De fire påvirkningskanalene er en tradisjonell måte å organisere påvirkning på samfunnet. Det er likevel ikke de eneste. Vi har også to andre påvirkningsmuligheter som det også er verdt å kunne noe om. Lobbyisme er en måte hvor bedrifter og enkeltpersoner kan påvirke politikere direkte. Store rettsaker hvor privatpersoner og organisasjoner går til sak mot staten er en annen.

Begge disse har spilt en ganske liten rolle i norsk samfunnsliv, men det kan se ut som det er en utvikling hvor det kan bli mer av dette. Se den vedlagte filmen om Oljelobbyen og les deg opp på siste utviklingen i Klimasøksmålet og diskuter følgende spørsmål.

  • Hva er innholdet i klimasøksmålet?
  • Hva ligger i begrepet oljelobbyen?
  • Hvorfor ankes saken?

Oljelobbyen (NRK)

Klimasøksmål (klimasøksmål.no)

Ankesaken (NRK)

Aksjoner

Det er få temaer som skaper så mye oppmerksomhet som vindmølleutbygging. Vindmøllemotstandere har ved flere tilfeller forsøkt å hindre utbyggere å bygge nye vindmølleparker. De har forsøkt å påvirke politikerne direkte, de har laget organisasjoner for å utøve press. De har prøvd både rettsaker og demonstrert fremfor stortinget. De har også brukt direkte aksjonsformer og sivil ulydighet.

Ta utgangspunkt i filmen fra NRK og vindmøllemotstand og artikkelen som omtaler vindmølleutbygging og svar på følgende spørsmål.

  • Spørsmål kommer
  • Spørsmål kommer

Valg 2019

NVE møter massiv motstand mot vindturbiner, men folk flest er verken for eller mot

Statistikkoppgave

Medlemskap i frivillige organisasjoner

Utforsk statistikken fra SSB om medlemskap i frivillige organisasjoner og svar på følgende spørsmål.

  • Er antall mennesker som engasjerer seg i frivillige organisasjoner økende eller synkende
  • I hvilken aldersgruppe er det størst andel mennesker som er medlem av en frivillig organisasjon. Reflekter over mulige grunner til at det er slik.

Organisasjonsaktivitet, politisk deltakelse og sosialt nettverk, levekårsundersøkelsen