Ut i verden

Det finnes mange måter å organisere et samfunn på. Det tredelte styringsnivået vi har i Norge er ganske vanlig, og vi finner tilsvarende blant annet i Danmark og Sverige. Nå er det ikke den eneste måten å gjøre det på. Finland har for eksempel ikke fylker, men de har 19 såkalte landskap som fungerer som samlinger av kommuner.

Hvordan et land velger å organisere seg har som så mye annet mye med geografi og historie å gjøre. En del store land, som USA og Tyskland har delstater med stor grad av selvstyre, mens veldig mange små land har lite behov for å dele seg inn i mindre deler. Det alle uansett prøver å balansere stat og lokalsamfunn på en fornuftig måte.