Sammendrag

Formelt sier vi at Norge har tre styringsnivåer. Det øverste nivået er staten med alle de statlige institusjonene. Men vi har også to andre nivåer som staten delegerer oppgaver til. På laveste nivå har vi kommunene, og på et slags mellomnivå mellom stat og kommune har vi fylkeskommunene. Kommunene og fylkeskommunene er en viktig del av det norske demokratiet, og vi har kommune- og fylkestingsvalg hvert fjerde år. For mange førstegangsvelgere er det disse valgene som er det første møtet med det norske demokratiet. Formålet med å dele landet i fylker og kommuner handler både om demokrati og administrasjon. Vi ønsker et lokaldemokrati hvor mange avgjørelser som handler om lokale forhold, kan tas lokalt. Det handler også om at ikke alt kan eller bør administreres av staten.