Oppgaver

1: Regjeringsdannelser

Det å danne regjering er ikke alltid like enkelt. Det er likevel en del regler og tradisjoner som må følges. Ta utgangspunkt i videoen som Stortinget har laget og diskuter følgende spørsmål.

 • Hvem er det som formelt utpeker regjeringen?
 • Hvorfor er småpartiene viktige etter et valg?
 • Er det mulig å være med i både Stortinget og regjeringen samtidig?

Regjeringsdannelse

2: Kabinettspørsmål og mistillitsforslag

Kabinettspørsmål og mistillitsforslag skjer ikke veldig ofte, men når det skjer kan det få dramatiske følger. Sist dette var et spørsmål var i 2018. Les saken slik den ble presentert av TV2 og sjekk gjerne også andre kilder. Diskuter følgende spørsmål etterpå.

 • Hva var årsaken til at opposisjonen stilte et mistillitsforslag?
 • Hva ble konsekvensen av forslaget. Hva skjedde med personene og partiene som var involvert?
 • Reflekter videre over nytten av mistillitsforslag i demokratiet vårt. Er det et nyttig verktøy?

Erna nekter å bøye av

Mistillitsforslag er en del av et parlamentarisk system. Noen få større norske bykommuner har også et parlamentarisk system og da er det også mulig med mistillitsforslag. I juni 2021 ble det reist et mistillitsforslag mot byrådet i Oslo, et mistillitsforslag som fikk flertall.

 • Hva var årsaken til at mistillitsforslaget ble reist?
 • Hva ble konsekvensene av mistillitsforslaget?

Raymond Johansen: Full tillit til Lan Marie Berg

3: Skatter og avgifter

En regjering kan innføre nye skatter og avgifter, og den kan endrer på eller ta bort andre skatter og avgifter. Ofte skjer dette i forbindelse med statsbudsjettet, eller i forbindelse med justeringer på statsbudsjettet. Skatter og avgifter handler først og fremt om å skaffe penger slik at staten kan dekke sine utgifter, men det handler også om å omfordele verdier i samfunnet. Ofte er også formålet med skatter å få enkeltmennesker eller bedrifter til å endre atferd. Sist men ikke minst er endringer i skatter og avgifter regjeringspartienes mulighet til å endre samfunnet i den retningen de vil.

På regjeringens nettsider oppdateres de siste endringene i skatter og avgifter. Ta utgangspunkt i det regjeringen presenterer som aktuelt nå, og svar på følgende spørsmål.

 • Hva er de siste endringene i skatter og avgifter
 • Reflekter over hva formålet med disse endringene er
 • Er du enig eller uenig med disse endringene, begrunn svaret ditt

Skatter og avgifter