Sammendrag

Det gjennomføres valg i Norge annen hvert år. I 2021 og 2025 er det valg til Stortinget og i 2023 og 2027 er det valg til kommunestyre og fylkesting. Derfor er det i praksis valgkamp hele tiden.

Når politikerne driver valgkamp handler det både om å holde på de velgerne de allerede har, men også å overtale nye velgere. Unge mennesker som ikke har stemt før er derfor ekstra viktige å overtale. Det er ikke alltid lett å vite hvem en skal stemme på som førstegangsvelger, og derfor er det viktig med kunnskap om det politiske systemet,  partisystemet og hvordan valget gjennomføres rent praktisk.

Noen har veldig sterke politiske meninger, mens andre er ikke nødvendigvis like engasjerte. Politiske meninger er formet av hvem du er, hvor du bor, hvilken økonomisk bakgrunn du og din familie har og de erfaringene du har gjort deg i livet.

Gjennom meningsmålinger prøver aviser og andre nyhetskanaler å måle velgernes meninger, og prøver å forutse valgresultatet. Skolevalg har litt samme funksjonen, og kan også brukes til å forutse endringer i fremtiden.