Forskningen forteller

Valgforskning har lang tradisjon i Norge og valgresultater og velgeratferd blir analysert og forsøkt forklart. Et godt utgangspunkt for fordypning er oversikten fra en av norges mest innflytelsesrike valgforskere, Bernt Aardal ved Universitetet i Oslo

aardal.info

 

Ved universitetet i Bergen driftes et prosjekt som heter norsk Medborgerpanel. Her samles det inn informasjon om nordmenns holdninger til aktuell samfunnstemaer, og denne informasjonen brukes til å forstå endringer i nordmenns holdninger. I neste omgang kan dette brukes til å forklare velgeratferd

www.uib.no