Oppgaver

1: Hvem stemmer på hvilke partier

Er det mulig å forutse hvilket parti du vil stemme på, enten når du fyller 18 eller senere? Svaret på dette er både ja og nei. Det er selvsagt umulig å forutse dette nøyaktig men vi har noen verktøy vi kan bruke. Vi kan se på hvordan en del typer mennesker pleier å stemme, og hvis du ligner på denne type mennesker, er det større sannsynlighet for at du også vil gjøre det samme.

Ta utgangspunkt i nettsiden på Stortinget og oversikten over hvordan ulike velgergrupper stemmer. Ta gjerne utgangspunkt i spørsmålene på siden der, men diskuter også videre.

 • Hvilke aldersgruppe og landsdel passer best med det partiet du ville stemt på?
 • Se på forskjellen mellom landsdelene. Reflekter over hvilken konflikt, eller hvilke konflikter, denne forskjellen representerer?

Hvem stemmer på hvilke partier?

2: Ideologier

Politiske ideologier er i en del tilfeller utgangspunktet for politiske partier. Ta utgangspunkt i artikkelen fra folk og forsvar og diskuter følgende temaer.

 • Hva er en ideologi, og hva er formålet med en ideologi?
 • Liberalisme og konservatisme er to klassiske idelogier. Hvilket norsk parti passer de til?
 • Det presenteres også tre ikke-demokratiske ideologier. Hvilke type samfunn er det de ser for seg?

Ta også gjerne oppsummeringsquizen for en repetisjon av hva ideologier er

Undervisningsopplegg: Politiske ideologier

3: De norske politiske partiene

Forskjellige politiske partier har meninger og standpunkt om de fleste saker i samfunnet, men det varierer hvor sterkt de mener noe og hvor mye de prioriterer hver sak. Før valget i 2021 lagde NRK en oversikt over hva de forskjellige partiene mener om forskjellige saker. Utforsk i denne oversikten og gjør følgende oppgaver.

 • Velg ut 1–3 tema som interesserer deg, finn ut hvilket parti som mener noe sterkt om akkurat de sakene.
 • Velg ut 1–2 saker som du i utgangspunktet ikke vet så mye om, finn ut hva som konflikten og argumentene i de sakene
 • Skift til partiene. Finn partiet du i utgangspunktet sympatiserer med, er det noe i det partiets politikk du likevel er uenig i?
 • Diskuter i felleskap. Hvilke av disse sakene som presenteres i oversikten mener dere er de viktigste, og hvilke er mindre viktige?

Partiguiden

4: Statistikk: Den økonomiske konfliktlinjen og inntekt

Den grunnleggende økonomiske forskjellen mellom forskjellige samfunnsgrupper vil ikke overraskende også vises i hvilke partier menneskene fra forskjellige samfunnsgrupper stemmer på. I den vedlagte artikkelen fra statistisk sentralbyrå blir sammenhengen mellom økonomi og støtte til partiene slik de er presentert på venstre-høyre-aksen presentert.

Les innledningen til artikkelen, og utforsk statistikken som viser hvem som stemmer på hvilke partier. Diskuter videre følgende spørsmål.

 • Hvilke motsetninger har vi hatt i Norge og hva er sammenhengen med de partiene vi har?
 • Hva betyr begrepet «klasse» og hva er forskjellen på arbeiderklassen og middelklassen
 • Er det noen mønstre i hvem som stemmer på hvilke partier? (se spesielt figur 5)
 • Diskuter tallene slik de er presentert. Er det noe som er overraskende der?
 • Økonomiske forskjeller kan både handle om inntekt og formue. Se på figut 6 og 7, og vurder om det er inntekt eller formue som forklarer partivalg på en klarest måte

Partivalg, inntekt, klasse