Forskningen forteller

Valgsystemet

Valgloven og valgsystemet vårt er i stadig endring. I 2017 ble det oppnevnt en arbeidsgruppe som skulle komme med forslag til justering av valgsystemet. Valglovutvalget leverte sine forslag i 2020, og foreslår en del endringer.

Hovedforslagene er å senke sperregrensen, mens man beholde de gamle fylkene som valgdistrikter. Utvalget vil redusere skjevfordelingen noe, men fortsetter prinsippet om at en stemme i Nord-Norge skal telle mer enn en stemme i Oslo. De ønsker også å gi velgerne større innflytelse på hvem som havner på stortinget, på bekostning av partiene.

Utvalget ønsker også å gi stemmerett til 16-åringer ved kommue- og fylkestingsvalg, men ikke ved Stortingsvalg.

www.regjeringen.no

www.valglovutvalget.no