Ut i verden

Hvordan er situasjonen utenfor Norges grenser?

Norge er et demokrati, og betegnes ofte som et godt fungerende demokrati. Nå vet vi alle at det er problemer og utfordringene også i vårt land. Det er ikke slik at alle andre land er mye verre enn Norge, mange har bare organisert seg på en annen måte. De har tolket de samme ideene om maktfordelingsprinsippet og folkesuverenitet på en annen måte og det er store forskjeller. Et land som på mange måter ligner på Norge, men har organisert seg på en helt annen måte er Sveits. De er for eksempel det landet i verden som har flest folkeavstemninger, og veldig mye av det vi ville tenkte på som småsaker blir bestemt gjennom direkte demokrati.