Forskningen forteller

Hva sier forskningen? Om demokratier

Professor Carl Henrik Knutsen forsker på demokratier og diktaturer, og har skrevet en interessant oppsummering av moderne demokratiforskning hvor blant annet to klassiske myter blir diskutert. Den første er at det er lettere for rike land å bli demokratier, den andre er at diktaturer er bedre til å løfte mennesker ut av fattigdom enn demokratier.

www.vg.no

Forskning på ungdoms kunnskap om demokrati viser at norsk ungdom har stor grad av forståelse for demokratiet vårt og god kunnskap om det, men  også at det varierer knyttet til  på kjønn, etnisitet og sosial bakgrunn.

www.oslomet.no