Ut i verden

Hvordan er tilliten til systemet?

Norge og de nordiske land er på mange måter spesielle sammenlignet med resten av verden. Vi lever i gamle demokratier som har utviklet seg over mange år og vi lever i samfunn som er preget av mange rettigheter og relativt få plikter. Vi lever også i samfunn preget av høy tillit, både til hverandre og til myndighetene. I andre deler av verden er det store forskjeller, og mange land er preget av store indre konflikter og manglende tillit mellom både folket og selve staten, men også mellom enkeltmennesker og folkegrupper.

Denne artikkelen fra 2020 argumenterer for at land med preget av lav tillit var dårligere egnet for å takle en pandemi enn land hvor det var høy tillit. Artikkelen tar utgangspunkt i tillit mellom folket og myndighetene, såkalt horisontal tillit.

  • Les artikkelen og diskuter om argumentasjonen fremdeles gjelder i dag.
    www.nrk.no

 

Denne nettsiden måler tillit i hele verden på en skala fra 1-9. Finn oversikten over Europa og se om du finner noen mønstre.