Oppgaver

1: Statsborgerskap

Fra og med 01. januar 2020 er det mulig å ha to statsborgerskap. Dette er vanlig i store deler av verden, men har ikke vært mulig i Norge før nå. Ta utgangspunkt i nettsidene til Utlendingsdirektoratet og regjeringen og se hvem dette gjelder og hvem det er aktuelt for.

Innførelsen av dobbelt statsborgerskap har ikke kommet uten en lang diskusjon. Ulike politiske partier har hatt forskjellige argumenter for og imot. Finn ut hvem som foreslo endringene, og hvilke argumenter som ble holdt frem av tilhengere og motstandere.

Norge tillater dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

Norge åpner for dobbelt statsborgerskap fra 1. januar 2020

2: Retter og plikter i samfunnet

Alle innbyggere i et samfunn er garantert en rekke rettigheter, men med disse kommer også en del plikter. En av de eldste og på mange måter mest inngripende pliktene i et menneskes frihet er verneplikten, dvs. plikten til å stille til militærtjeneste i fredstid og i ytterste konsekvens også stille til forsvar av landet i tilfelle krig.

Verneplikten for alle menn ble innført allerede i 1791, og bekreftet i den norske grunnloven i 1814. Fra og med 2014 har også alle kvinner verneplikt. Det som er felles for både 1814 og 2014 er at selv om alle i teorien har plikt til å stille, så er det bare en liten andel som faktisk må stille. Ta utgangspunkt i den vedlagte nyhetssaken og diskuter følgende problemstilling. Er verneplikten slik den praktiseres nå rettferdig og fornuftig, eller finnes det andre måter å organisere militæret på?

«Flinke jenter» tvinges inn i Forsvaret

3: Tillit i det norske samfunnet

Lav tillit til politiet i Finnmark – skylder på innbyggernes holdninger Tilliten til politiet har gått opp i resten av landet, men i Finnmark er det kun sju av ti som er fornøyd med jobben politiet gjør.

Artikkelen handler om at selv om tilliten er generelt høyt i Norge, så varierer det fra landsdel til lands.

I sånn er Norge presenterer Harald Eia forskjellige forklaringer på hvorfor Norge er blitt slik som det er blitt. I denne episoden diskuteres tillitsbegrepet og hvordan det preger det norske samfunnet.

  • Se på episoden og diskuter argumentasjonen og forklaringene som er gjort der med det som presenteres i læreboken?
    Episoden: Sånn er Norge

4: Hvordan måle tillit?

Statistisk Sentralbyrå måler tillit mellom mennesker år for år. Finne frem statistikken, tolk statistikken og svar på følgende spørsmål:

  • Hvordan formulerer SSB spørsmålet for å måle tillit?
  • Er det først og fremst vertikal tillit eller horisontal tillit SSB måler?
  • Hva har utviklingen vært i perioden SSB måler. Har tilliten økt, minket eller vært på det jevne?
  • Er det noen forskjeller mellom landsdelene. Sjekk din landsdel opp mot gjennomsnittet

09160: Landsdel og mellommenneskelig tillit for personer 16 år og over (avslutta serie) 2011–2017