Forskningen forteller

Den norske og nordiske velferdsstaten er ganske unike i verden. Forskere har påpekt på sammenhengen mellom samfunn med høy tillit og samfunn med velferdsstater. Det som det ikke er enighet er om hva nøyaktig som fører til hva, ev at det er en tredje ukjent faktor som forklarer begge deler. Dette er interessant i en større diskusjon om det er mulig å kopiere den nordiske velferdsstaten i andre land.

Denne artikkelen argumenterer for at det er tillitssamfunnet som skaper velferdsstaten og ikke omvendt.

forskning.no