Oppgaver

Fordypningsoppgaver

Velferdsstaten og den nordiske modellen

Den nordiske modellen er en av forklaringene på både den generelt høye levestanderen i Norge, men også at det ikke er så store forskjeller mellom de best betalte og de dårligst betalte.

Ta utgangspunkt i en eller begge de to filmene under og svar på følgende spørsmål.

 • Hva er det som er spesielt med den nordiske modellen, sammenlignet med andre land?
 • Hva er trepartssamarbeidet og hvordan påvirker det lønninger til folk?
 • Hva er statens rolle i den nordiske modellen?

Rik og lik

Den nordiske modellen

Oljefondet

Oljefondet, eller Statens pensjonsfond som det egentlig heter, er Norges overskudd. Dette fondet som er ganske unikt i verdenssammenheng består av penger som vi skal bruke i fremtiden. Pengene kommer fra salg av olje til utlandet kombinert med avkastning fra investeringer i selve fondet. Den nøyaktige summen som er i fondet til enhver tid påvirkes av oljepris, hvordan økonomien i verden går og til en viss grad også av kronekursen.

Ta utgangspunkt i nettsidene og videoen under og svar på følgende spørsmål.

 • Hvor stort er oljefondet akkurat i dag?
 • Følg med på telleren, øker det eller minker det. Kan du finne ut hvorfor?
 • Hvor er pengene i oljefondet plassert?
 • Oljefondet eier aksjer, og vi som statsborgere eier oljefondet. Bruk oversikten fra E24 og finn ut hva «din» del av oljefondet er
 • Reflekter over makten Norge har gjennom oljefondet og hva den kan eller burde brukes til

www.nbim.no

Dette er Oljefondet (nbim.no)

Oljefondet – Investeringene (nbim.no)

Søk i Oljefondets aksjer: Her er «din» andel i Tesla og Coca-Cola

Hatefulle ytringer

Hets og hatefulle utfordringer mot politisk aktive mennesker er et problem for demokratiet. Det kan i ytterste konsekvens føre til at folk ikke tør å engasjere seg i politiske spørsmål. Dette gjelder både profesjonelle politikere og vanlige mennesker.

Ta utgangspunkt i de tre vedlagte sakene og svar på følgende spørsmål.

 • Hvilke to politiske saker var det som utløste hets og trusler?
 • Hva er politiets og myndighetenes svar på denne type trusler?
 • Reflekter over hvilke konsekvenser hets, sjikane og trusler kan påvirke de som er engasjert samfunnet og engasjert i politiske spørsmål

Sara (19) argumenterte for vaksinering av russ

Smertegrensen

Trusselen mot demokratiet

Statistikkoppgave

Befolkningsoversikt

Den norske befolkningen forandrer seg hele tiden. Den påvirkes av fødselstall, innvandring og utvandring. Det er derfor vanskelig å vite helt sikkert hvordan den kommer til å endre seg i fremtiden. Det som likevel er ganske sikkert, er at vi står foran en eldrebølge hvor en større del av befolkningen vil være eldre, mens en stadig mindre del av befolkningen kommer til å være unge. Ta utgangspunkt i statistikken fra SSB og svar på følgende spørsmål.

 • Hvor mange mennesker tror SSB det vil være i Norge i 2060?
 • Hvorfor er tallene til SSB så usikre?
 • Når tror SSB at det vil være flere eldre enn unge i Norge?
 • Reflekter over hvordan endringen i befolkningen kan påvirke det norske samfunnet?

Fakta om Befolkningen

Et historisk skifte: Snart flere eldre enn barn og unge