Oppgaver

1: Definisjonen på et samfunn

Samfunn kan defineres på forskjellige måter. Ta utgangspunkt i definisjonene fra Store Norske Leksikon og svar på følgende spørsmål.

  • Hvilke forskjellige typer definisjoner av samfunn brukes, og når brukes de?
  • Når og hvor stammer samfunnsbegrepet fra, og hvorfor ble det tatt i bruk?

snl.no/samfunn

2: Hva er et godt samfunn?

Når vi ser på forskjellige samfunn i forskjellige land, er det lett å ende opp med å diskutere hva som er et godt samfunn, og også å diskutere hvilket samfunn som er best? Det er som regel ikke et enkelt svar på dette. Ta utgangspunkt i episoden av Sånn er Norge og svar på følgende spørsmål?

  • Hva er egentlig et godt samfunn, og hva er det vi skal måle når vi sammenligner land med hverandre?
  • Hva er det som gjør Norge til et godt samfunn?
  • Reflekter over følgende påstand: Det å sammenligne land er ikke spesielt egnet hvis vi skal finne verdens beste samfunn, vi burde heller sammenlignet lokalsamfunn!

VM i samfunn

3: Statistikkoppgave – et samfunn i endring

Statistisk sentralbyrå har statistikk som går langt tilbake. Den vedlagte statistikken viser en oversikt over hvor den norske befolkningen helt tilbake til 1735. Utforsk den vedlagte statistikken og diskuter følgende spørsmål.

  • Hvilke store samfunnsmessige endringer kan vi lese uti fra statistikken?
  • Innimellom har det vært noen store kriser, hva har disse vært og når har disse vært?
  • Utvandring og innvandring har kanskje spesielt endret Norge, kan du ut ifra statistikken finnet tidspunkt med spesielt høy eller lav utvandring eller innvandring?

Folkemengdens bevegelse 1735–2021