Forskningen forteller

I en artikkel fra BI argumenteres det med at en det er en sammenheng mellom gode samfunn og likestilte samfunn.

  • Hvilke indikatorer (mål) er det forskerne har brukt for å finne sammenhengen med gode samfunn?
  • Hvilke andre ting kunne det vært fornuftig å måle?
  • Klarer forskerne å forklare hvorfor det er en sammenheng mellom gode samfunn og likestilte samfunn?

forskning.no